CAREERS

บริษัท เนเจอร์ พาร์ค จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่งงานดังนี้ สนใจ Click สมัครงานได้เลย
Sales Executive

Sales Executive

( 1 Position )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบงานขาย
• รับผิดชอบงานโอนกรรมสิทธิ์
• รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย

Inspector

Inspector

( 1 Position )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบงานก่อสร้างให้เสร็จไปตามแผน
• รับผิดชอบงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพสูงสุด
• รับผิดชอบงานบริการหลังการขาย

Accountant

Accountant

( 1 Position )

หน้าที่และความรับผิดชอบ

• รับผิดชอบงานบัญชี
• รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้าง
• มีประสบการณ์ใช้โปรแกรม Express